Acontip s.r.o.

ACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

h

AUDITORSKÉ SLUŽBY

l

SUPERVIZE ÚČETNICTVÍ

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

DUE DILIGENCE

Proč zvolit Acontip?

přístup

Osobní přístup

Osobní přístup, profesionální diskrétnost a komunikační pružnost, která je vlastní menším společnostem.
Nechceme být jen kontrolním mechanismem, ale především spolupracujícím odborníkem.

spolupráce

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce s námi vede k minimalizaci chyb a odhalení rizik, realizaci užitečných doporučení, prakticky zaměřená podpora v průběhu celého roku.

cena

Fixní cena

Služby poskytujeme obvykle za předem dohodnutou fixní cenu, která bývá jen výjimečně navyšována z důvodů nepředpokládané pracnosti zakázky. Běžné konzultace jsou automaticky zahrnovány do paušální sazby bez fakturace extra nákladů.

Acontip

O NÁS

Společnost Acontip s.r.o. je podle oprávnění č. 547 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. zapsána v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR.

Statutární auditor Ing. Ivana Hlaváčková

Má dlouholeté zkušenosti v oboru, je statutárním auditorem společnosti s oprávněním k výkonu auditorských služeb č. 2300. Působila jako asistent soudního znalce v oboru účetnictví a oceňování podniku. Absolvovala čtyřsemestrální specializační kurz Oceňování podniku organizovaného při Institutu oceňování majetku VŠE Praha.

Služby

Poskytované služby

Našim klientům poskytujeme odborné služby v oblastech ekonomiky a finančnictví založené na individuálním přístupu. S našimi partnery budujeme obvykle dlouhodobé vztahy se znalostí prostředí jejich firmy a konkrétních problematických oblastí. Samozřejmostí je diskrétní přístup a vnímání požadavků jednotlivých klientů.

AUDIT COMPANY

ACONTIP s.r.o.
Sídlo: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Office: Business Centrum Ocelářská – Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, 2.patro

Tel.: +420 605 264 501
E-mail: info@acontip.cz
www.acontip.cz