Acontip s.r.o.

ACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

Auditorské služby

Auditorské služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech:

Auditorské činnosti:
⦁ provádění povinného auditu,
⦁ přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud toto přezkoumání provádí auditor,
⦁ ověřování účetních záznamů,
⦁ ověřování jiných ekonomických informací auditorem nebo provádění dalších činností auditorem, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie,
⦁ jiné ověřování účetní závěrky, jiných účetních záznamů nebo jejich částí prováděné auditorem.

Povinnost auditu účetní závěrky je stanovena účetním jednotkám v § 20 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Povinnost auditu účetní závěrky je stanovena účetním jednotkám v § 20 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů,
Kritéria pro povinný audit:

⦁ Roční úhrn čistého obratu činí více než 80 000 000 Kč.
⦁ Aktiva celkem činí více než 40 000 000 Kč
⦁ Průměrný přepočet stavu zaměstnanců činí více než 50 osob

AUDIT COMPANY

ACONTIP s.r.o.
Sídlo: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Office: Business Centrum Ocelářská – Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, 2.patro

Tel.: +420 605 264 501
E-mail: info@acontip.cz
www.acontip.cz