Acontip s.r.o.

ACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

Due diligence

Finanční due diligence je proces komplexního prověření společnosti většinou pro podporu investičního rozhodování. Prováděné práce jsou zaměřeny na přezkoumání stavu finanční situace dané společnosti a správnosti vedení účetnictví, identifikace a vyhodnocení případných rizik, která ovlivňují hodnotu podniku.

Naše postupy jsou založeny na následujících činnostech:

– Ověření správnosti účetních metod
– Finanční analýza a rozbor finančních ukazatelů
– Rozbor časových řad významných položek
– Zhodnocení významných smluvních vztahů
– Analýza nákladů a výnosů
– Analýza tržeb a ziskové marže
– Analýza majetkové struktury
– Analýza závazků společnosti
– Analýza trendů (odvětví, ekonomiky)
– Investiční plán

AUDIT COMPANY

ACONTIP s.r.o.
Sídlo: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Office: Business Centrum Ocelářská – Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, 2.patro

Tel.: +420 605 264 501
E-mail: info@acontip.cz
www.acontip.cz