Acontip s.r.o.

ACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

Supervize účetnictví

Cílem supervize účetnictví je odborný dohled externím specialistou nad účetními pracemi ve společnosti. Umožňuje za výhodných ekonomických podmínek podpořit činnost účetního oddělení Základem naší práce je zrevidovat vnitřní kontrolní systém ve společnosti (oběh účetních dokladů, zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, zpracování účetnictví, předávání informací) , zpracování a zavedení odpovídajících a účinných vnitřních směrnic.

Vaši zaměstnanci účetního oddělení budou mít při své běžné práci zázemí poradenství komplikovanějších případů a profesionální vedení. Externí spolupráce přináší účinnou kontrolu firemních procesů a zajišťuje průběžné odhalování rizik a problémů.

Toto řešení zachovává klientovi samostatnost v rámci zpracování účetnictví a současně zajišťuje kvalitní kontrolu zpracovávaných dat a podporu předávání relevantních finančních dat vedení firmy.

AUDIT COMPANY

ACONTIP s.r.o.
Sídlo: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Office: Business Centrum Ocelářská – Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, 2.patro

Tel.: +420 605 264 501
E-mail: info@acontip.cz
www.acontip.cz