Acontip s.r.o.

ACONTIP s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209997.

Firma ACONTIP s.r.o. je evidována v seznamu auditorských společností vedeném KA ČR od 1.7.2013 s oprávněním poskytovat auditorské služby č. 547.

Ekonomické a finanční poradenství

Našim klientům poskytujeme služby ekonomických analýz na základě konkrétních požadavků, kdy po důkladném projednání současné situace provedeme analýzu výkonnosti společnosti pro individuální potřeby klienta.

Pro naše klienty analyzujeme kontrolní procesy zavedené uvnitř firmy, pomáháme nastavit či upravit stávající vnitropodniková pravidla pro vyhodnocování rizik a účinnou kontrolu, což jsou nezbytné součásti řízení a nástroje firemního managementu.

AUDIT COMPANY

ACONTIP s.r.o.
Sídlo: Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Office: Business Centrum Ocelářská – Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9, 2.patro

Tel.: +420 605 264 501
E-mail: info@acontip.cz
www.acontip.cz